MANIFEST

5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIG MODE

1. DESIGN

Bæredygtig mode er tidløs design

Vi tror på at designe med hjertet og at lade vores passion for smukke silhuetter og naturlige materialer skinne igennem til de kvinder der bærer vores tøj. Vi ønsker at opmuntre og hjælpe vores forbrugere til at tage bæredygtige valg, ved at give dem muligheden for at blive en del af Skall Studio’s univers, hvor hver enkelt stykke tøj er skabt og designet med værdi og formål. Elsket tøj har et længere liv. 

Det er derfor at vi...

-  Skaber godt og tidløst design.

- Udvikler tøj af høj kvalitet.

- Designer tøj som forbrugeren har lyst til at beholde og værdsætte i lang tid.

- Designer tøj der kan repareres og fornyes.

Med dette princip, ønsker vi at støtte op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

2. MATERIALER

Bæredygtig mode er fremstillet af naturlige materialer

Vi tror på kun at bruge naturlige materialer som økologisk bomuld, hør og uld. Vi elsker at arbejde med bomuld og hør materialerne der har så mange gode egenskaber og er meget komfortable at bære. Begge materialer kommer fra naturen og produceres uden større miljømæssig belastning. Det samme gælder den rene uld, som vi får fra lokale eller certificerede fåreavlere. Vi elsker dyr og lever vegetarisk, så det er af største betydning for os at sikre, at den uld vi anvender, kommer fra dyrevenlige landbrug. Vi bruger ikke hverken pels eller læder materialer.

Det er derfor at vi...

- Prioriterer kun at bruge og udvikle naturlige og bæredygtige materialer.

- Ikke bruger kunstigt fremstillede materialer, medmindre det er genbrug, rester eller afviste materialer, der ellers ville ende som affald.

- Tilstræber at øge omfanget af rene materialer, der let kan genbruges.

- Kun bruger sikre materialer (GOTS, Oekotex).

- Kun bruger materialer der på intet tidspunkt I fremstillingsprocessen, på nogen måde er skadelig for dyr.

Med dette princip, ønsker vi at støtte op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion, samt The Ellen MacArthur foundation’s mission om cirkulær økonomi.

3. SOCIALT ANSVARLIG

Bæredygtig mode er produceret i en socialt ansvarlig forsyningskæde

Vi tror på at alle der arbejder sammen med os eller arbejder for os, skal betragtes som vores partnere – vores familie. Vi ønsker at dele vores værdier og vores arbejde for en mere bæredygtig verden, med alle der er involveret i Skall Studio. Vi ønsker at skabe og drive en ansvarlig forretning, med en virksomhedskultur der udviser omsorg og respekt for diversitet, og en kultur der anerkender og værdsætter det arbejde som hver enkelt person har bidraget med, for at skabe det færdige, smukke og bæredygtige Skall Studio produkt. 

Det er derfor at vi..

- Skaber tætte og lange partner relationer til vores leverandører, og vælger kun at arbejde med mennesker der deler vores værdier for en mere bæredygtig verden.

- Gennem vores relation og samarbejde, opmuntrer og hjælper vores leverandører til at opnå bedre sociale og miljømæssige forhold, og certificeringer.

- Opmuntrer og hjælper vores leverandører til at kunne tilbyde arbejdsforhold der går ud over det der kræves af den gældende lokale lovgivning.

- Anvender og støtter lokal dansk produktion, og leverandører så tæt på vores markeder, som muligt.

-Har stor fokus på at sikre en enkel og transparent forsyningskæde, der kan hjælpe os til tage de rigtige valg.

Med dette princip, ønsker vi at støtte op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 05 Ligestilling mellem kønnene, med fokus på delmål 5.1 og 5.2, samt nr. 08 Anstændige jobs og økonomisk vækst, med fokus på delmål 8.7 og 8.8.

4. MILJØET

Bæredygtig mode er fremstillet med respekt for miljøet

Vi tror på at vi alle har et ansvar for at passe godt på vores jord. Vores fremtid, og fremtiden for kommende generationer afhænger af hvordan vi behandler vores miljø, nu og fremover. Vi anerkender det ansvar vi har, som et bæredygtigt brand, og forpligter os til at lade vores produkter være vores stemme.

Det er derfor at vi..

- Opmuntrer vores leverandører til at gå ud over miljøkravene I den lokale lovgivning, og støtter dem i arbejdet med at indføre de mest optimale miljø beskyttende foranstaltninger, og løbende søge bedre og bedre metoder til at minimere belastningen af miljøet, så meget som overhovedet muligt.

- Sikrer gennemsigtighed, der gør det muligt for os at tage de rigtige og ansvarlige valg og hjælpe os til at vælge leverandører med hvem vi kan samarbejde om at passe på miljøet.

- Kun bruger bæredygtigt emballage som bio-nedbrydelig plastik og kartoner i genbrugs pap. Vi anbefaler desuden vores leverandører at genbruge emballagen, og at minimere brugen af plastikposer.

- Tilstræber at undgå transport med fly men i stedet planlægge således at vi kan benytte transport med skib og bil. På den måde reducerer vi vores CO2 aftryk, mest muligt.

- Tilstræber, i alt hvad vi gør at reducere de aftryk vores aktiviteter og vores produkter sætter, gennem hele værdikæden, så meget som muligt.

Med dette princip, ønsker vi at støtte op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 06 Rent vand og sanitet, med fokus på delmål 6.3 og 6.b samt nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion, med fokus på delmål 12.4 og 12.5.

5. VEDLIGEHOLDES

Bæredygtig mode har lang levetid, når det vedligeholdes og behandles med respekt

Vi tror på at vores ansvar går længere end til forbrugeren. Vi ønsker derfor at opmuntre forbrugerne til at passe godt på, og dermed forlænge levetiden for deres Skall Studio produkter. Vi ønsker at vores kunder og forbrugere lærer at værdsætte det arbejde og det håndværk der er lagt I hver enkelt Skall Studio produkt, og til at respektere den værdi tøjet har, også når man måske ikke selv ønsker at bruge det mere.

Det er derfor at vi…

- Inviterer vores kunder og forbrugere til at dele vores univers af bæredygtige værdier, med os, og til selv at bidrage til at vi kan blive endnu stærkere og dygtigere I vores arbejde og vores mission for en bedre verden. Vi vil værdsætte alle input der måtte komme, fra vores loyale kunder og forbrugere.

- Sørger for at der er lette og brugbare oplysninger tilgængelige, om hvordan man bedst behandler og bevarer sit Skall studio tøj.

- Tilbyder gratis hjælp til reparation af Skall Studio produkter.

- Opmuntrer vores forbrugere til at ændre og genbruge, sælge eller simpelthen forære tøjet til andre, når man ikke selv ønsker at bruge det mere.

Med dette princip, ønsker vi at støtte op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion, med fokus på delmål 12.5 og 12.8 samt The Ellen MacArthur foundation’s mission om cirkulær økonomi.